"New Media Practices in a Changing Africa" featured in Bulletine Magazine

Bulletine is a magazine issued by Centre for Gender Research, University of Oslo. They write about our project in issue 1-15, page 18.

Nye prosjekter:

«Og så er STK så heldige at vi er partner i et større forskningsprosjekt ledet av Jo Helle-Valle fra Høyskolen i Oslo og Akershus, som fikk finansiering fra Forskningsrådets FRIPRO-program. Åtte forskere fra fem land skal i gang med prosjektet «New Media Practices in a Changing Africa». Blant de mange temaer som her skal utforskes, er hvordan kjønn og seksualitet virker inn på bruken av nye medier i land som Botswana, Sør-Afrika, Kongo og Zambia. Sosiologen Ardis Storm-Mathisen er STKs medarbeider inn i dette prosjektet. Vi ser fram til å lære mer om kjønn og ledelse både i Portugal og ved MN-fakultetet, om kjønn, seksualitet og media i Afrika og om fagterminologi i kjønnsforskning!»

There is also a note about Ardis Storm-Mathisen on page 23 in the same issue.

Nye medarbeidere:

"I løpet av våren skal vi ansette nye prosjektmedarbeidere på eksternt finansierte prosjekter: Sosiologen Ardis Storm-Mathisen starter i en 50 % stilling på prosjektet New Media Practises in a Changing Africa, et FRIPRO-finansiert prosjekt hvor Høyskolen i Oslo og Akershus er prosjekteier med Jo Helle-Valle som prosjektleder, og hvor STK skal bidra som en av flere partnere.

Read full project description here.